พบ 1 March
พบ 1 Nissan รุ่น March


 • ระยะทาง:56,000 กม.
 • รุ่นปี:2017
 • กำลัง:79 แรงม้า / 58 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:น้ำมัน
 • ระบบส่งกำลัง:ธรรมดา
 • น้ำหนักบรรทุก:1198 ลบ.ซม.
199,000 baht
ไม่เข้าเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่

 • ระยะทาง:56,000 กม.
 • รุ่นปี:2017
 • กำลัง:79 แรงม้า / 58 กิโลวัตต์
 • ประเภทเชื้อเพลิง:น้ำมัน
 • ระบบส่งกำลัง:ธรรมดา
 • น้ำหนักบรรทุก:1198 ลบ.ซม.
 0 คนกำลังดูอยู่ 0 คนกำลังดูอยู่